พิธีมอบเกียรติบัตรคนสู้หวย ในโครงการ ๙ ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง


พิธีมอบเกียรติบัตรคนสู้หวย ในโครงการ ๙ ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง
วันที่โพสต์ : 2021-07-16
พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ "คนสู้หวย" และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน "ในโครงการ ๙ ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง" จาก 9 จังหวัด 50 ชุมชน

ที่ถือเป็นต้นแบบนำร่องการเปลี่ยนแปลง คือ จังหวัดน่าน พะเยา ลำปาง สระบุรี เลย กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี และพัทลุง ซึ่งได้รับเกียรติมอบโดย คุณจะเด็จ เชาววิไล ประธานมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “หวย ห่วย ฮ่วย” ... เพราะหวยมีเรื่องให้คุยมากกว่าได้หรือโดน

#คนสู้หวย #๙ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง