ชักชวนเล่นwนันบอล มีความผิดถึงติดคุกไม่ว่าจะเป็นการชักชวนทางตรงหรือทางอ้อม ถือว่ามีความผิดฐานโฆษณาเชิญชวนให้คนไปเล่นการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
ชักชวนเล่นwนันบอล มีความผิดถึงติดคุก
.
เข้าสู่ช่วงกระแสฟุตบอลยูโร ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในทุก 4 ปี นอกจากกลุ่มแฟนบอลที่เชียร์กันอย่างสนุกสนานแล้วยังมีกลุ่มนักwนัน ถือโอกาสนี้สร้างรายได้อย่างผิดกฎหมาย โดยอาศัยช่องทางเว็บไซต์การwนันต่าง ๆ มีการใช้ดารา เน็ตไอดอล หรือพริตตี้ มาโปรโมตเชิญชวนให้คนเข้าไปเล่นwนันทายผลบอลยูโร ในเว็บไซต์จำนวนมาก
.
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการชักชวนทางตรงหรือทางอ้อม ถือว่ามีความผิดฐานโฆษณาเชิญชวนให้คนไปเล่นการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ (พ.ร.บ.การwนัน พ.ศ. 2475 มาตรา 4 วรรคสองและมาตรา 12 (2) ประกอบบัญชี ข.)
.
การที่เป็นผู้ชักชวนหรือโฆษณาอะไรก็ตาม ที่ให้คนเข้ามาเล่นการwนัน มีโทษอาญาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การwนันอยู่แล้ว ซึ่งหากตรวจสอบว่า การนำเข้าข้อมูลนั้น เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ หรือเป็นข้อมูลที่ส่วนผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่ ก็จะเป็นความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และต้องมาดูว่าจะเข้าข่ายจัดให้มีการเล่นด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจจะเข้าไปสู่ พ.ร.บ.การฟอกเงิน ถ้าการกระทำผิดไปถึงระดับที่จัดให้มีการเล่น