แม่รู้ว่าเลิกได้


แม่รู้นะ!! แต่ไม่เป็นไรมันรักษาได้เดี๋ยวแม่พาไป ติดพนันรักษาได้ แต่ครอบครัวและคนรอบข้างต้องช่วย #พนันเป็นสิ่งเสพติด #มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน