เทศกาลฟุตบอลขนาดใหญ่ จะมี “นักwนันหน้าใหม่” เพิ่ม 2 ล้านคนประเด็นสำคัญคือ การwนันเป็นสิ่งเสพติด
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานว่าเทศกาลฟุตบอลขนาดใหญ่ เช่น ฟุตบอลโลก และฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป จะมี “นักwนันหน้าใหม่” เพิ่มขึ้นราว 2 ล้านคน ในจำนวนนี้ 25% จะกลายเป็นนักwนันต่อเนื่องเมื่อเทศกาลจบลง ในขณะที่สัดส่วนของเด็กและเยาวชนที่สนใจwนันฟุตบอลมีประมาณ 1 ใน 4 ของกลุ่มนักwนันฟุตบอลที่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน
 
ประเด็นสำคัญคือ #การwนันเป็นสิ่งเสพติด ยิ่งเล่น ยิ่งติดใจ เล่นได้ก็อยากเล่นอีก เล่นเสียก็อยากเอาคืน เมื่อติดแล้วเลิกยาก ขาดความยับยั้งช่างใจ อยากจะwนันตอลดเวลา ทั้งๆ ที่รู้ว่าเล่นแล้วจะเกิดผลเสียแต่ก็ไม่อาจฝืนตัวเองได้ จึงต้องเร่งรณรงค์สร้างความตระหนักรักกีฬา เชียร์กีฬา ไม่wนัน”