รับอาสาสมัครปรึกษาปัญหาพนัน


รับอาสาสมัครปรึกษาปัญหาพนัน
วันที่โพสต์ : 2021-07-16
อยากช่วยผู้ที่มีปัญหาจากการพนันมาทางนี้ !!! มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เปิดรับอาสาสมัครปรึกษาปัญหาพนัน

"มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน" เป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อลดปัญหาการพนันในสังคม ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการ "Line ระบายสายพนัน" เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาจากการพนัน โดยผู้ให้คำปรึกษาที่มีความชำนาญ

ต้องการอาสาสมัครร่วมพัฒนาบริการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ประสบปัญหาจากการพนัน (เป็นผู้เล่นการพนันหรือผู้ใกล้ชิด)
2. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
3. สามารถใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (line) ในการพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษา (ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง)
4. มีความปรารถนาจะแบ่งปันประสบการณ์ของตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ มูลนิธิเพียงต้องการทดสอบระบบการให้บริการ เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในระยะถัดไป
ท่านที่สนใจโปรด Inbox มาที่ "แฟนเพจเฟสบุ๊ค - มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน" หรือโทรศัพท์หมายเลข  02 - 591 3171
*** ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***