หารือความร่วมมือและปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ติดการพนัน


หารือความร่วมมือและปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ติดการพนัน
วันที่โพสต์ : 2024-02-15
 
นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน พร้อมด้วย นางสาวสุจิตรา ฝาสันเทียะ ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และนางสาวชลหทัย ศรีหว้าสระสม ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเลิกพนัน ร่วมประชุมกับแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อหารือความร่วมมือและปรึกษาแนวทางการแก้ขปัญหาผู้ติดการพนัน
 
เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา