เวทีถอดบทเรียนการใช้เครื่องมือการเรียนรู้ของครูแกนนำเท่าทันพนัน


เวทีถอดบทเรียนการใช้เครื่องมือการเรียนรู้ของครูแกนนำเท่าทันพนัน
วันที่โพสต์ : 2024-02-15
ครูเท่าทันพนัน เฮ้ !!!
 
มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับ เครือข่ายสร้างการเรียนรู้เท่าทันพนัน จัดเวทีถอดบทเรียนการใช้เครื่องมือการเรียนรู้ของครูแกนนำเท่าทันพนัน แลกเปลี่ยน “การสร้างการเรียนรู้เท่าทันพนันในโรงเรียน : เครื่องมือ กิจกรรม ชุดความรู้ที่เกิดขึ้นในปี 2566” โดยตัวแทนครูแกนนำเท่าทันพนันจาก 4 ภูมิภาค 11 โรงเรียน พร้อมออกแบบกระบวนการสร้างการเรียนรู้เท่าทันพนันในโรงเรียนและทิศทางการทำงานเท่าทันพนันปี 2567
 
ณ ห้องประชุม โรงแรมโอโซ่นอร์ธพัทยา วันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ. 2567 สนับสนุนโดย สสส.