เวทีพัฒนาศักภาพเยาวชนในชุมชนเคหะมีนบุรี


เวทีพัฒนาศักภาพเยาวชนในชุมชนเคหะมีนบุรี
วันที่โพสต์ : 2024-03-27
ค้นหาตัวเองและหาสิ่งที่ชอบหรือทำได้ดี เพื่อนำมาต่อยอดสร้างรายได้ทางออนไลน์ ในคอนเซปท์ "วันรุ่นสร้างตัว ไม่เป็นเหยื่อพนันออนไลน์"

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน

เวทีพัฒนาศักภาพเยาวชนในชุมชนเคหะมีนบุรี เพื่อค้นหาตัวเองและหาสิ่งที่ชอบหรือทำได้ดี เพื่อนำมาต่อยอดสร้างรายได้ทางออนไลน์ ในคอนเซปท์ "วันรุ่นสร้างตัว ไม่เป็นเหยื่อพนันออนไลน์" ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นความต้องการของเยาวชนในพื้นที่ที่ได้สะท้อนปัญหาของชุมชนและต้องการมีพื้นที่หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง รวมถึงมองไปสู่การสามารถหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งในยุคนี้เยาวชนสามารถสร้างรายได้จากสื่อออนไลน์ โดยไม่ต้องไปหลงเชื่อเว๊ปพนันออนไลน์

เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันในชุมชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก "MediaMove สื่อสร้างสรรค์" มาเป็นวิทยากรในการแนะนำหารสร้างสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เช่น Tiktok FB IG YT ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถต่อยอดสร้างรายได้ได้จริง พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเพื่อให้น้องๆได้ค้นหาและรู้จักตนเองผ่านกิจกรรมสนุกๆมากขึ้น

ซึ่งจะมีการขยับกิจกรรมในครั้งต่อๆไปเพื่อติดตามและคอยสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ภาพ : MediaMove สื่อสร้างสรรค์

#มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน