งานสัมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน 9 จังหวัด ” ๙ ที่ต่างแต่ทางเดียวกัน“


งานสัมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน 9 จังหวัด ” ๙ ที่ต่างแต่ทางเดียวกัน“
วันที่โพสต์ : 2024-03-27
14-15 มีนาคม 2567 โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

 

งานสัมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน 9 จังหวัด ” ๙ ที่ต่างแต่ทางเดียวกัน“ 14-15 มีนาคม 2567 โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

เสวนา “๙ที่ต่างแต่ทางเดียวกัน”
ช่วงที่ 2 เสวนา การเปลี่ยนแปลง 9 คน จาก 9 จังหวัด ใน 3 กลุ่ม 3 ประเด็น
ร่วมเสวนาและดำเนินการเสวนาโดย
 
1️⃣ ช่วงที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนผู้สูงอายุ ในกิจกรรมสูงวัยเท่าทันหวย ดำเนินรายการโดย คุณศุภรัตน์ เสาร์แดน ผู้ประสานงานจังหวัดลำปาง และคุณกันยกร ตุ้ยวงศ์ษา ผูัประสานงานจังหวัดลำปาง
ร่วมเสวนาโดย
1. คุณทัศนีย์ อินทศร จ.สระบุรี
2. คุณสุริยัณห์ หนองปิงคำ จ.ลำปาง
3. คุณสถิตย์ เสาร์แดน จ.น่าน
4. คุณสน คำปัญโญ จ.พะเยา
 
2️⃣ ช่วงที่ 2 บทเรียนของ “อปท.เอาไปทำ” ดำเนินรายการโดย คุณศุภชีพ สิริวงศ์ใจ ผู้ประสานงานจังหวัดพะเยา และคุณคณางค์ กงเพชรผู้ประสานงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ร่วมเสวนาโดย
1. คุณนพดล สำราญพงษ์ เทศบาลตำบลกลางหมื่น จ.กาฬสินธุ์
2. คุณนิรันด์ นามโฮ่ง อบต.ผาบิ้ง จ.เลย
3. คุณสว่างจิต ใจภักดี อบต.เหล่าบก จ.อุบลราชบุรี
 
3️⃣ ช่วงที่ 3 บทเรียนของคณะทำงานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ดำเนินรายการโดย นายบุญสืบ พันธ์ประเสริฐ ผู้ประสานงานจังหวัดสระบุรี และคุณสุจิตรา ฝาสันเทียะ ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
ร่วมเสวนาโดย
1. คุณสุนทร อุทธา จ.อุบลราชธานี
2. คุณไอรินทร์ เมธาลักษณาพันธ์ จ.พัทลุง
3. คุณอัญชุลี ศรีเกต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จ.เลย
4. คุณชูชาติ ประเมินชัย อดีตผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
เนื้อหาและบทเรียนทั้งหมดสามารถติดตามได้ทางเพจและยูทูปมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน


๙ที่ต่างแต่ทางเดียวกัน
#เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน9จังหวัด
#มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน