เครือข่ายสุขภาวะ สานพลังสื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย


เครือข่ายสุขภาวะ สานพลังสื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย
วันที่โพสต์ : 2024-03-27
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการล็อบบี้นำสิ่งผิดกฎหมายมาชุบตัวให้ดูดีของฝ่ายการเมือง คือสมรภูมิที่มีการท้ารบกันอย่างเต็มรูปแบบระหว่างนายทุนและเครือข่ายรณรงค์สุขภาวะ “สื่อมวลชน” จึงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม ว่าจะก้าวเดินไปในทิศทางใด ? ทุนนิยม หรือ สุขภาวะนิยม

การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ ต้องเกิดจากคนที่อยู่ในสังคมมีสุขภาวะที่ดี คือมีความสมดุลทั้งกาย ใจ ปัญญา และจิตวิญญาณ ทว่าทุกวันนี้ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อย่างเหล้า บุหรี่ พนัน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทางสังคม กำลังมีความพยายามจะปลดล็อคให้กลายเป็นสิ่วถูกกฎหมาย การพยายามวิ่งเต้นให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย การพยายามปลดล็อคให้สามารถขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้สามารถโฆษณากระตุ้นยอดขายได้มากขึ้น รวมทั้งการผลักดันบ่อนพนันใต้ดินให้สามรถขึ้นมาอยู่บนดินได้

การถอดบทเรียนเสริมพลังสื่อมวลชนไทยสร้างเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ โดย มูลนิธิสื่อสังคมเพื่อสุขภาวะ (มสส.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อระดมสมองและแนวทางการทำงานของสื่อมวลชน ในยุคของอำนาจทุนปัจจัยเสี่ยงมีอิทธิพลกับสังคมและจ้องจะ“ล่าเหยื่อ”เด็กและเยาวชน สื่อมวลชนที่มี DNA ของความเป็นสื่อสุขภาวะจึงต้องทำงานอย่างหนัก ในขณะที่ภาวะความอยู่รอดของสื่อเองก็มีความตึงเครียดมากขึ้น

ด้วยพลังทุนที่มหาศาลของธุรกิจปัจจัยเสี่ยง สื่อมวลชนรวมถึงภาคประชาสังคมอื่น ๆ คงยากที่จะต้านทำงานอิทธิพลนี้ จำเป็นต้องใช้ “พลังปัญญา” มาเป็นแนวนำในการทำงาน นำข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสู่สังคม พร้อมปรับกระบวนยุทธ์การทำงานกับคนรุ่นใหม่มากขึ้น ให้เด็กเยาวชนมีภูมิรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง เปลี่ยน “เหยื่อ” เป็น “นักรบ” ที่รู้เท่าทันกลยุทธ์ของธุรกิจเหล้า บุหรี่ และพนัน และกล้าปฏิเสธปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นอย่างฉลาดเฉลียว โดยยึดหลัก “3ส” สร้าง - สาน - เสริม

“สร้าง” New Gen - New Media โดยการหนุนเสริมศักยในการสร้างสรรค์สื่อตามความสนใจและความนิยมของคนรุ่นใหม่ เช่น การจัดค่าย young cartoonist, young influencer และอื่น ๆ

“สาน” New Network - New Area เปิดพื้นที่การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และเท่าทันต่อสถานการณ์

“เสริม” New Action เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็กเยาวชนได้ฉายแสงแสดงศักยภาพ

แม้จะมีเสียงสะท้อนว่า เครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาวะ และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง เป็นพวกสุดโต่ง !!! แต่ทุกเสียงในเวทีต่างยืนยันว่า ความสุดโต่งที่สร้างสรรค์ คือ สิ่งที่สังคมจำเป็นต้องมี

#มูลนิธิสื่อสังคมเพื่อสุขภาวะ #สสส.
#มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน