กิจกรรมโครงการประกวดนิทรรศการ “ช่วยด้วยฉันติดกับดัก”


กิจกรรมโครงการประกวดนิทรรศการ “ช่วยด้วยฉันติดกับดัก”
วันที่โพสต์ : 2021-07-16
งานนิทรรศการและประกาศผลรางวัลโครงการประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว

หัวข้อ “#ช่วยด้วยฉันติดกับดัก” (Help me I’m trapped) เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาที่สนใจได้ร่วมโชว์ไอเดียผลิตสื่อสร้างสรรค์เท่าทันพนัน โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโชว์นิทรรศการจำนวน 5 ทีม

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดชุดนิทรรศการ ได้แก่ทีม HUCA #มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมผกากรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม COCO มหาวิทยาลัยบูรพา, รางวัลชมเชยมี 2 รางวัลได้แก่ ทีม NRRU-FIGHT มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทีมคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน PKRU มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
27 สิงหาคม 2562 เดอะฮอลบางกอก วิภาวดี 64 กทม.