กิจกรรมปันหยี ... ปันสุข : ฟุตบอลสร้างสรรค์ สานฝันเด็กและเยาวชน


กิจกรรมปันหยี ... ปันสุข : ฟุตบอลสร้างสรรค์ สานฝันเด็กและเยาวชน
วันที่โพสต์ : 2021-07-16
"ปันหยี ... ปันสุข" : #ฟุตบอลสร้างสรรค์สานฝันเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2560 โดยความร่วมมือของ ชุมชนเกาะปันหยี ชมรมกีฬาเกาะปันหยี ร่วมกับแผนงานรณรงค์หยุดพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

“#สนามฟุตบอลแห่งแรงบันดาลใจ” เชื่อมโยงกับพิธีกรรมทางศาสนาและวาระของครอบครัวเข้าด้วยกัน เป็นภาพของการ “ปันสุขทุกมิติ" ณ เกาะปันหยี จ.พังงา”

"#สนามฟุตบอลลอยน้ำ" ของเกาะปันหยีโด่งดังไปทั่วจากโฆษณาชุด "พลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น" ของธนาคารหนึ่ง นำเสนอเรื่องราวของเด็ก ๆ ชาวเกาะที่อยากเล่นฟุตบอล แต่ติดที่พื้นที่ของเกาะแทบไม่มีแผ่นดินเลย พวกเขาจึงต้องอาศัยการเล่นฟุตบอลบนลานทรายยามน้ำลง ซึ่งมีเวลาเล่นได้เพียงไม่นาน กับอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งนำมาสู่เรื่องราวของสนามฟุตบอลลอยน้ำ คือ ลานไม้กระดานริมน้ำข้างโรงเรียน ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคต่อการเล่นฟุตบอล ทั้งหัวตะปูที่ผุดโผล่ ทั้งเสี้ยนไม้กระดาน ฯลฯ นำมาสู่การสร้างสรรค์จินตนาการให้กลายเป็น “#สนามฟุตบอลลอยน้ำ” ให้ผู้ชมโฆษณาได้ประทับใจ

เรื่องราวที่น่าประทับใจที่สร้างจากเรื่องจริงนี้ เกิดจากความรักในกีฬาฟุตบอล และทำให้ทีมเล็ก ๆ นี้พัฒนามาเป็นทีม "#ปันหยี_เอฟซี" ในที่สุด และเคยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ฟุตบอลหลากหลายรายการ

ปัจจุบันกลุ่มเด็กหนุ่มในวันนั้น ได้กลายมาเป็นผู้นำชุมชน ซึ่งยังคงส่งต่อความรักที่มีต่อฟุตบอลสู่เด็กเยาวชนคนรุ่นหลัง ด้วยการร่วมกันพัฒนาสนามฟุตบอลข้างโรงเรียนให้กลายเป็นสนามปูนที่แข็งแรงทดแทนสนามบอลลอยน้ำที่เริ่มทรุดโทรม และส่งเสริมให้เด็กยาวชนและคนในชุมชนมาร่วมกันใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชาวปันหยี

ทุกปีราวเดือนเมษายน-พฤษภาคม ชาวปันหยีจะร่วมกันจัดมหกรรมฟุตบอล “#ปันหยีคัพ” ที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งทีมเข้าแข่งขัน โดยใช้เวลาในการแข่งขันนานร่วมสิบวันในแต่ละปี และในวันสุดท้ายของเทศกาลนี้ ชาวชุมชนได้ผนวกเอาพิธีกรรมสำคัญของชาวมุสลิมที่เด็กผู้ชายทุกคนจะต้องผ่าน นั่นคือ “#พิธีสุนัตหมู่” จัดให้มีพิธีแห่เด็กที่สมัครใจเข้าพิธี จัดหาแพทย์ผู้กระทำกิจสำคัญ ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดหาของใช้จำเป็น และเพื่อมอบเป็นเงินขวัญถุงให้แก่เด็กทุกคนที่จะเข้าพิธี

ก่อให้เกิดบรรยากาศของการร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง และก่อให้เกิดความคึกคักฮึกเหิมแก่เด็กๆ สร้างสรรค์ให้วันแห่งพิธีกรรมนี้เป็นวาระที่มีความสำคัญแก่เด็กและชาวชุมชนทุกคน

ภาพของชุมชนเกาะปันหยี จึงเป็นภาพของชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการพึ่งตนเองและจัดการตนเอง ปลอดจากอบายมุข ทั้งสุรา ยาเสพติด และการพนัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และผนวกเอาเรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์ “#สนามฟุตบอลแห่งแรงบันดาลใจ” เชื่อมโยงกับพิธีกรรมทางศาสนาและวาระของครอบครัวเข้าด้วยกัน เป็นภาพของการ “#ปันสุขทุกมิติ : #ปันหยี_ปันสุข"

สำหรับในปีนี้ #เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และ #สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพัทลุง ร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้สำหรับเด็กๆในชุมชนเกาะปันหยี เพื่อสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันอบายมุขต่างๆโดยเฉพาะการพนันและเห็นคุณค่าของชุมชนตนเองเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป