โควิดยังไม่จบ "หยุดตั้งวง-ดื่มเหล้า-เล่นพนัน" เสี่ยงติดโควิดยกบ้าน


โควิดยังไม่จบ "หยุดตั้งวง-ดื่มเหล้า-เล่นพนัน" เสี่ยงติดโควิดยกบ้าน
วันที่โพสต์ : 2021-10-04
"มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน" ร่วมกับ "เครือข่ายผู้นำชุมชนกรุงเทพมหานคร" รณรงค์ลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ด้วยสถานการณ์ที่ชี้ชัดว่าสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดสู่ชุมชนและครอบครัว มีต้นเหตุมาจากคนจำนวนหนึ่งยังมีพฤติกรรมรวมกลุ่มตั้งวงดื่มสุราและเล่นการพนัน จึงเป็นที่มาของการรณรงค์ในแคมเปญ ... โควิดยังไม่จบ "หยุดตั้งวง-ดื่มเหล้า-เล่นพนัน" เสี่ยงติดโควิดยกบ้าน
โควิดยังไม่จบ หยุดตั้งวง-ดื่มเหล้า-เล่นพนัน เสี่ยงติดโควิดยกบ้าน
 
"มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน" ร่วมกับ "เครือข่ายผู้นำชุมชนกรุงเทพมหานคร" รณรงค์ลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ด้วยสถานการณ์ที่ชี้ชัดว่าสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดสู่ชุมชนและครอบครัว มีต้นเหตุมาจากคนจำนวนหนึ่งยังมีพฤติกรรมรวมกลุ่มตั้งวงดื่มสุราและเล่นการพนัน จึงเป็นที่มาของการรณรงค์ในแคมเปญ ... โควิดยังไม่จบ "หยุดตั้งวง-ดื่มเหล้า-เล่นพนัน" เสี่ยงติดโควิดยกบ้าน

จากการได้ระดมสมองมองปัญหาร่วมกับแกนนำชุมชนถึงปัญหาดังกล่าว "มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน" จึงได้ดำเนินการผลิตสื่อรณรงค์ อาทิ ป้ายแบนเนอร์ สติ๊กเกอร์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อเผยแพร่แจกจ่ายให้กับชุมชนในกรุงเทพฯ จำนวน 100 ชุมชน และชุมชนในพื้นที่อื่นๆ อีก 10 จังหวัด เพื่อหวังว่าสื่อรณรงค์และของใช้ที่จำเป็นอย่างสเปรย์แอลกอฮอล์ จะไปช่วยลดปัญหาในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงข้อความรณรงค์จะสื่อความหมายกระตุ้นเตือนกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริสุขภาพ (สสส.) ภาคีด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม เครือข่ายร่วมรณรงค์หยุดพนัน และเครือข่ายเคเบิ้ลทีวี