กิจกรรม"เกมส์ตื่นรู้ ... สร้างภูมิสู้พนัน"


กิจกรรม"เกมส์ตื่นรู้ ... สร้างภูมิสู้พนัน"
วันที่โพสต์ : 2021-07-16
"เกมส์ตื่นรู้ ... สร้างภูมิสู้พนัน" จากแผนการดำเนินงานสร้างและพัฒนาสื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กที่ผ่านมา

เริ่มผลิดอกออกผลเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีนี้ “มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน” ร่วมกับ “เครือข่ายสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก” นำเครื่องมือที่ผ่านการพัฒนาทั้ง 3 เกม คือ เกมกระดาน “Farm Festival” ,เกมกระดาน “ดรีมเรนเจอร์” และการ์ดเกมส์ “บักเชียงเมียง” ส่งต่อเพื่อติดตั้ง "ภูมิรู้สู้พนัน" ให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่โดยเน้นไปที่การนำเข้าสู่โรงเรียนทุกระดับ

เครื่องมือเน้นที่ไปการสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็ก คือ การรู้จักยับยั้งชั่งใจ การอดทนรอคอย โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมกระดาน และ การ์ดเกม

เกมกระดาน (Board Game) คือ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เล่นที่เป็นกลุ่มเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว ที่มีอายุตั้งแต่วัยประถมขึ้นไป อย่างน้อย 3-5 คน ได้ก้าวเข้าสู่ห้วงเวลา (moment) ของสถานการณ์และตัวละครในโลกแห่งจินตนาการ การเผชิญสถานการณ์ท้าทาย (คล้ายการพนัน) การเผชิญหน้ากับตัวเองว่าจะคิดและตัดสินใจอย่างไร (จะเล่นเพื่อเสี่ยงหรือไม่เล่นเพื่อพึ่งตนเอง)

การสร้างการรู้เท่าทันการพนัน (Gambling Literacy) คือ การทำให้เกิดความเข้าใจถึงโอกาสในการชนะ/แพ้ในการเล่นพนันนั้นๆ ว่าตนมีความเสี่ยงที่จะแพ้พนันนั้นมากน้อยเท่าใด (ไม่ใช่คิดเพียงแต่จะได้) และเข้าใจว่าการพนันเป็นเกมที่ถูกออกแบบไว้ให้มีโอกาสแพ้หรือชนะที่ไม่เท่ากัน (โดยเฉพาะการพนันที่มีเจ้ามือ) การชนะพนันไม่ใช่เรื่องของโชคหรือดวง แต่เป็นเรื่องของโอกาสและความบังเอิญ การจะรื้อถอนความคิดความเชื่อเรื่องของโชคและดวง จำเป็นต้องสร้าง

กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสิ่งทดแทน โดยการเรียนรู้ผ่านเกมที่ตนได้เล่นและลองเผชิญสถานการณ์ความเสี่ยงด้วยตนเอง เพื่อจะตัดสินใจว่า จะเสี่ยง (risk) ด้วยหวังกับสิ่งที่ไม่มีความแน่นอน หรือจะลงมือทำ (do) เพื่อจัดการกับสถานการณ์นั้นด้วยตัวเอง

ลักษณะเด่นในการทำงานของเกมคือ เกมจะวนรอบชวนเล่นกับความรู้สึก “อยากได้ – ยอมเสี่ยง” อยู่เกือบตลอดเวลา โดยไม่มีสิ่งบ่งบอกใดๆ เลยว่า ณ ขณะนี้ผู้เล่นเกมกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “การพนัน”

ขอบคุณผลงานสร้างสรรค์ที่มีพลังของเครือข่ายนวัตกรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัยไร้พนัน (นิทานและเกม) โดย กลุ่มสร้างการเรียนรู้บางเพลย์ , กิ่งก้านใบ , แว่นขยาย , ไม้ขีดไฟ , ทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์ และคอยติดตามว่าภูมิคุ้มกันต้านพนันที่ผ่านกระบวนการติดตั้ง จะเป็นภูมิรู้สู้พนันให้กับเด็กและเยาวชนได้มากน้อยเพียงไร